13.4.2019Age groups Fem. Male Sum
Children 1 (7-8) 0 7 7
Children 1 (7-8) 5 5 10
Children 2 (9-10) 0 0 0
Cadets 1 (11-12) 3 0 3
Cadets 2 (13-14) 0 5 5
Juniors (15-17) 0 0 0
Children 2 (9-10) 0 8 8
Cadets 1 (11-12) 0 4 4
Cadets 2 (13-14) 0 0 0
Juniors (15-17) 0 0 0
Children 1 (7-8) 0 2 2
Children 2 (9-10) 5 10 15
Cadets 1 (11-12) 0 4 4
Cadets 2 (13-14) 0 3 3
Juniors (15-17) 0 0 0
Children 1 (7-8) 0 0 0
Children 2 (9-10) 0 13 13
Cadets 1 (11-12) 3 6 9
Cadets 2 (13-14) 4 11 15
Juniors (15-17) 0 8 8
Children (2011-2013) 2 15 17
Bērni 2 (2009-2010) 4 32 36
Cadets 1 (2009-2010) 5 8 13
Cadets 2 (2006-2008) 5 18 23
Juniors (2003-2005) 0 8 8
Overall Statistics
Countries with competitors 2
Clubs/organizations 9
Competitors 203
Coaches 10
Umpires 0
Информация:

Individuālais un komandas taekwon-do ITF turnīrs sparingā "MATSOGI", formālajos vingrinājumos "TUL" un speciālajā tehnikā "TUK GI" sportistiem 7-17 gadu vecumā ar meistarības pakāpi 10-1.gups.


Программа:

5. Sacensību programma
Turnīrs notiks pēc Starptautiskās Taekwon-do (ITF) federācijas noteiktajiem noteikumiem. Jā kategorijā 1-2 dalībnieki, tad kategorija var savienoties ar līdzīgo vecumgrupas un meistarības kategoriju. Organizators patur tiesības savienot kategorijas pēc sava uzskata.

5.1. Cīņas disciplīna ”MATSOGI” individuālās sacensības.
Dalībnieki līdz 10 gadiem tiek sadalīti grupās pa 4 cilvēkiem.
5.1.1. Svara kategorijas vīriešiem

Divīzija Vecums Svara kategorijas Reglaments
Bērni 1 gr.:* 7-8 gadi -22 kg -26 kg -30 kg -34 kg -38 kg +38 kg 2 х 1 min
Bērni 2 gr.: 9-10 gadi -26 kg -30 kg -34 kg -38 kg -42 kg +42 kg 2 х 1 min
Kadeti 1 gr.: 11-12 gadi -30 kg -36 kg -42 kg -48 kg -54 kg +54 kg 2 х 1,5 min
Kadeti 2 gr.: 13-14 gadi -36 kg -42 kg -48 kg -54 kg -60 kg +60 kg 2 х 1,5 min
Juniori: 15-17 gadi -50 kg -56 kg -62 kg -68 kg -75 kg +75 kg 2 х 2 min

5.1.2. Svara kategorijas sievietēm

Divīzija Vecums Svara kategorijas Reglaments
Bērni 1 gr.:* 7-8 gadi -20 kg -24 kg -28 kg -32 kg -36 kg +36 kg 2 х 1 min
Bērni 2 gr.: 9-10 gadi -24 kg -28 kg -32 kg -36 kg -40 kg +40 kg 2 х 1 min
Kadeti 1 gr.: 11-12 gadi -24 kg -30 kg -36 kg -42 kg -48 kg +48 kg 2 х 1,5 min
Kadeti 2 gr.: 13-14 gadi -30 kg -36 kg -42 kg -48 kg -54 kg +54 kg 2 х 1,5 min
Juniori: 15-17 gadi -45 kg -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg +65 kg 2 х 2 min5.2. Cīņas disciplīna ”MATSOGI” komandas sacensības.
5.2.1.1. Katra komanda sastav no 3 dalībniekiem, bet ne mazāk ka 2 dalībniekiem.
5.2.1.2. Komandas startē atsevišķās divizijās pēc vecuma un meistarības līmeņa.

Divīzija Gups Vecums
Kategorija „E” 10.-9. gups līdz 7-10, 11-14, 15-17 gadi
Kategorija „D” 8.-7. gups līdz 7-10, 11-14, 15-17 gadi
Kategorija „C” 6.-1. gups līdz 7-10, 11-14, 15-17 gadi

5.2.1.3. Dalībnieki komandā cīnas pēc vecuma divīzijām vai var tikt aizvietoti ar zemāka vecuma divīziju. Bet viņam nedrīkst piedalīties vienas disciplīnas divās komandās.
5.2.1.4. Par uzvaru komanda saņem 2 punktus, par neizšķirtu rezultātu – 1 punktu. Ja komandai nav dalībnieka kādā no divizijām, tad tā zaudē 2 punktus;
5.2.1.5. Uzvar komanda kura pirmā iegūst 4 punktus, bet neskatoties uz to, trešais dalībnieks arī var cīnīties, kura rezultāts netiks ņemts verā komandas vērtējumā.
5.2.1.6. Cīņu reglaments:
- Bērniem: 1 raunds x 1 min;
- Kadetiem: 1 raunds x 1,5 min;
- Junioriem: 1 raunds x 2 min5.3. Formālo vingrojumu kompleksu ”TUL” disciplīna – individuālās sacensības:
5.3.1. Vīrieši un sievietes startē atsevišķi
5.3.2. Līdz finālam dalībnieks izpilda vienu pēc izlozes Tulu, bet finālā divus izlozes Tulus (izņemot kategoriju „E-1” un “E-2”, kurš izpilda līdz finālam un finālā 1 Tulu).

Kategorija Gups Vecums, gadi
„E-1” 10. gups 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-17
„E-2” 9. gups 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-17
„D” 8-7. gups 7-10, 11-12, 13-14, 15-17
„C” 6-1. gups 7-10; 11-14; 15-17

5.4. Formālo vingrojumu kompleksu ”TUL” disciplīna – komandas sacensības:
5.4.1. Katra komanda sastāv no 3 dalībniekiem
5.4.2. Nedrīkst piedalīties komanda, ja tās dalībnieku skaits ir mazāks par 3.
5.4.3. Vīrieši un sievietes startē kopā.

Divīzija Gups Vecums, gadi
Kategorija „E” 10.-9. gups 7-10, 11-14, 15-17
Kategorija „D” 8.-7. gups 7-10, 11-14, 15-17
Kategorija „C” 6.-1. gups 7-10, 11-14, 15-17

Dalībnieki cīnās pēc olimpiskās sistēmas. Komanda izpilda vienu savu un divus pēc izlozes Tulus, (izņemot kategoriju „E”, kura izpilda līdz finālam un finālā 1 Tulu).

5.5. SPECIĀLĀ TEHNIKA
Dalībniekam vispirms jāizpilda normatīvu vingrinājumos „Twimyo Nopi Ap Cha Busigi” un “Twimyo Nopi Yop Cha Jirugi” atbilstoši savam vecumam. Izpildot normatīvu dalībnieks turpina sacensības ar vingrinājumu „Twimyo Nopi Yop Cha Jirugi”.
Visi sacensību dalībnieki ar dažādām meistarības pakāpēm startē kopā:
Normatīvi vīriešiem:
Divīzija Vecums Twimyo Nopi Ap Cha Busigi Twimyo Nopi Yop Cha Jirugi
Sākuma augstums Sākuma augstums
Bērni 1.gr.: 7-8 gadi 160 cm 80 cm
Bērni 2.gr.: 9-10 gadi 180 cm 100 cm
Kadeti: 11-13 gadi 200 cm 120 cm
Juniori: 14-17 gadi 220 cm 130 cm

Normatīvi sievietēm:
Divīzija Vecums Twimyo Nopi Ap Cha Busigi Twimyo Nopi Yop Cha Jirugi
Sākuma augstums Sākuma augstums
Bērni 1.gr.: 7-8 gadi 140 cm 60 cm
Bērni 2.gr.: 9-10 gadi 160 cm 80 cm
Kadeti: 11-13 gadi 180 cm 100 cm
Juniori: 14-17 gadi 200 cm 110 cm


Адресс:

Brīvības gatve 333, Rīga


Контакты:

Organizēšanas komitejas priekšsēdētājs – Aleksandrs Stadņičenko (4.dans), tālr. +371 26579729,
e-pasts: alexclub@inbox.lv
Galvenais tiesnesis ar starptautisko tiesašanas kategoriju „A” – Sergejs Saulīte (IV dans)


Создатель:
Saulīte Sergejs


Завершено