22.4.2018Age groups Fem. Male Sum
Bērni 1 (7-8) 3 0 3
Bērni 2 (9-10) 0 8 8
Kadeti 1 (11-12) 1 6 7
Kadeti 2 (13-14) 0 0 0
Juniori (15-17) 0 0 0
Children (2011-2013) 3 16 19
Bērni 2 (2009-2010) 6 26 32
Cadets 1 (2009-2010) 4 26 30
Cadets 2 (2006-2008) 4 15 19
Juniors (2003-2005) 0 9 9
Bērni 1 (7-8) 0 0 0
Bērni 2 (9-10) 4 3 7
Kadeti 1 (11-12) 0 8 8
Kadeti 2 (13-14) 3 7 10
Juniori (15-17) 0 6 6
Bērni 1 (7-8) 9 9 18
Bērni 2 (9-10) 4 0 4
Kadeti 1 (11-12) 0 0 0
Kadeti 2 (13-14) 0 2 2
Juniori (15-17) 0 0 0
Overall Statistics
Countries with competitors 1
Clubs/organizations 6
Competitors 182
Coaches 7
Umpires 0
Информация:

Individuālais un komandas taekwon-do ITF turnīrs sparingā "MATSOGI", formālajos vingrinājumos "TUL" un speciālajā tehnikā "TUK GI" sportistiem 7-17 gadu vecumā ar meistarības pakāpi 10-1.gups.


Программа:

5. Sacensību programma
Turnīrs notiks pēc Starptautiskās Taekwon-do (ITF) federācijas noteiktajiem noteikumiem.

5.1. Cīņas disciplīna ”MATSOGI” individuālās sacensības.
5.1.1. Svara kategorijas vīriešiem

Divīzija Vecums Svara kategorijas Reglaments
Bērni 1 gr.:* 7-8 gadi -22 kg -26 kg -30 kg -34 kg -38 kg +38 kg 2 х 1 min
Bērni 2 gr.: 9-10 gadi -26 kg -30 kg -34 kg -38 kg -42 kg +42 kg 2 х 1 min
Kadeti 1 gr.: 11-12 gadi -30 kg -36 kg -42 kg -48 kg -54 kg +54 kg 2 х 1,5 min
Kadeti 2 gr.: 13-14 gadi -36 kg -42 kg -48 kg -54 kg -60 kg +60 kg 2 х 1,5 min
Juniori: 15-17 gadi -50 kg -56 kg -62 kg -68 kg -75 kg +75 kg 2 х 2 min

5.1.2. Svara kategorijas sievietēm

Divīzija Vecums Svara kategorijas Reglaments
Bērni 1 gr.:* 7-8 gadi -20 kg -24 kg -28 kg -32 kg -36 kg +36 kg 2 х 1 min
Bērni 2 gr.: 9-10 gadi -24 kg -28 kg -32 kg -36 kg -40 kg +40 kg 2 х 1 min
Kadeti 1 gr.: 11-12 gadi -24 kg -30 kg -36 kg -42 kg -48 kg +48 kg 2 х 1,5 min
Kadeti 2 gr.: 13-14 gadi -30 kg -36 kg -42 kg -48 kg -54 kg +54 kg 2 х 1,5 min
Juniori: 15-17 gadi -45 kg -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg +65 kg 2 х 2 min

* Bērni 1.gr. cīnīsies pēc “Point fighting” sistēmas (pēc katra kontakta referī apstādinā cīņu un tiesneši piešķir vai nepiešķir punktu).

5.2. Cīņas disciplīna ”MATSOGI” komandas sacensības.
5.2.1.1. Katra komanda sastav no 3 dalībniekiem, bet ne mazāk ka 2 dalībniekiem.
5.2.1.2. Komandas startē atsevišķās divizijās pēc vecuma un meistarības līmeņa.

Divīzija Gups Vecums
Kategorija „E” 10.-9. gups līdz 7-10, 11-14, 15-17 gadi
Kategorija „D” 8.-7. gups līdz 7-10, 11-14, 15-17 gadi
Kategorija „C” 6.-1. gups līdz 7-10, 11-14, 15-17 gadi

5.2.1.3. Dalībnieki komandā cīnas pēc vecuma divīzijām vai var tikt aizvietoti ar zemāka vecuma divīziju. Bet viņam nedrīkst piedalīties vienas disciplīnas divās komandās.
5.2.1.4. Par uzvaru komanda saņem 2 punktus, par neizšķirtu rezultātu – 1 punktu. Ja komandai nav dalībnieka kādā no divizijām, tad tā zaudē 2 punktus;
5.2.1.5. Uzvar komanda kura pirmā iegūst 4 punktus, bet neskatoties uz to, trešais dalībnieks arī var cīnīties, kura rezultāts netiks ņemts verā komandas vērtējumā.
5.2.1.6. Cīņu reglaments:
- Bērniem, Kadetiem: 1 raunds x 1,5 min;
- Junioriem: 1 raunds x 2 min

5.3. Formālo vingrojumu kompleksu ”TUL” disciplīna – individuālās sacensības:
5.3.1. Vīrieši un sievietes startē atsevišķi

Kategorija Gups Vecums
„E” 10-9. gups 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-17
„D” 8-7. gups 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-17
„C” 6-1. gups 7-10, 11-12, 13-14, 15-17
Līdz finālam dalībnieks izpilda vienu pēc izlozes Tulu, bet finālā divus izlozes Tulus.

5.4. Formālo vingrojumu kompleksu ”TUL” disciplīna – komandas sacensības:
5.4.1. Katra komanda sastāv no 3 dalībniekiem
5.4.2. Nedrīkst piedalīties komanda, ja tās dalībnieku skaits ir mazāks par 3.
5.4.3. Vīrieši un sievietes startē kopā.

Divīzija Gups Vecums
Kategorija „E” 10.-9. gups līdz 7-10, 11-14, 15-17 gadi
Kategorija „D” 8.-7. gups līdz 7-10, 11-14, 15-17 gadi
Kategorija „C” 6.-1. gups līdz 7-10, 11-14, 15-17 gadi

Dalībnieki cīnās pēc olimpiskās sistēmas. Komanda izpilda vienu savu un vienu pēc izlozes Tulus, izņemot kategoriju „E” kurā komanda līdz finālam izpilda vienu savu Tulu, bet finālā divus Tulus (savu un izlozes)

5.5. SPECIĀLĀ TEHNIKA
Dalībniekam vispirms jāizpilda normatīvu vingrinājumā „Twimyo Nopi Ap Cha Busigi” atbilstoši savam vecumam. Izpildot normatīvu dalībnieks turpina sacensības ar vingrinājumu „Twimyo Nopi Yop Cha Jirugi”.
Visi sacensību dalībnieki ar dažādām meistarības pakāpēm startē kopā:

Normatīvi vīriešiem:
Divīzija Vecums Twimyo Nopi Ap Cha Busigi Twimyo Nopi Yop Cha Jirugi
Sākuma augstums Sākuma augstums
Bērni 1.gr.: 7-8 gadi 160 cm 80 cm
Bērni 2.gr.: 9-10 gadi 180 cm 100 cm
Kadeti 1.gr: 11-12 gadi 190 cm 110 cm
Kadeti 2.gr.: 13-14 gadi 200 cm 120 cm
Juniori: 15-17 gadi 220 cm 130 cm

Normatīvi sievietēm:
Divīzija Vecums Twimyo Nopi Ap Cha Busigi Twimyo Nopi Yop Cha Jirugi
Sākuma augstums Sākuma augstums
Bērni 1.gr.: 7-8 gadi 140 cm 60 cm
Bērni 2.gr.: 9-10 gadi 160 cm 80 cm
Kadeti 1.gr: 11-12 gadi 170 cm 90 cm
Kadeti 2.gr.: 13-14 gadi 180 cm 100 cm
Juniori: 15-17 gadi 200 cm 110 cm


Адресс:

Brīvības gatve 333


Контакты:

Organizēšanas komitejas priekšsēdētājs – Aleksandrs Stadņičenko (4.dans), tālr. +371 26579729,
e-pasts: alexclub@inbox.lv
Tiesnešu kolēģijas vadītājs: Galvenais tiesnesis – Artūrs Saulīte (II dans), turilka@inbox.lv;
Sacensību galvenais sekretārs – Sergejs Saulīte (IV dans), chingoo@inbox.lv


Создатель:
Saulīte Sergejs


Завершено