17.2.201881 TUL „D – 1” 10-9 gup Individual
133 TUL „D – 2” 8-7 gup Individual
77 TUL „C” 6-5 gup Individual
48 TUL „B” 4-3 gup Individual
26 TUL „A – 1” 2-1 gup Individual
14 TUL „A – 2” I-II dan Individual
4 TUL „A – 3” III-IV dan Individual
85 MATSOGI 10-9 gup Individual
131 MATSOGI 8-7 gup Individual
150 MATSOGI 6-3 gup Individual
37 MATSOGI 2-1 gup Individual
16 MATSOGI I-IV dan Individual
77 SPECIAL TECHNIQUE 10-7 gup Scoreboard
87 SPECIAL TECHNIQUE 6 gup - 4 dan Scoreboard
93 SPEED TEST 10-7 gup Scoreboard
53 ENDURANCE TEST 10-7 gup Scoreboard
children 1
7-8
children 2
9-10
cadets 1
11-12
cadets 2
13-14
juniors
15-17
seniors
18-35

MALE 24
24
any
FEMALE 7
7
any
MALE 21
21
any
FEMALE 7
7
any
MALE 9
9
any
FEMALE 5
5
any
MALE 0
any
FEMALE 3
3
any
MALE 5
5
any
FEMALE 0
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
children 1
7-8
children 2
9-10
cadets 1
11-12
cadets 2
13-14
juniors
15-17
seniors
18-38

MALE 26
26
any
FEMALE 7
7
any
MALE 42
42
any
FEMALE 10
10
any
MALE 25
25
any
FEMALE 8
8
any
MALE 6
6
any
FEMALE 0
any
MALE 4
4
any
FEMALE 5
5
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
children
7-10
cadets 1
11-12
cadets 2
13-14
juniors
15-17
seniors
18-35

MALE 29
29
any
FEMALE 7
7
any
MALE 12
12
any
FEMALE 5
5
any
MALE 13
13
any
FEMALE 0
any
MALE 7
7
any
FEMALE 4
4
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
children-cadets 1
7-12
cadets 2
13-14
juniors
15-17
seniors
18-35

MALE 18
18
any
FEMALE 0
any
MALE 5
5
any
FEMALE 8
8
any
MALE 11
11
any
FEMALE 3
3
any
MALE 3
3
any
FEMALE 0
any
children-juniors
9-17
seniors
18-35

MALE 23
23
any
FEMALE 0
any
MALE 3
3
any
FEMALE 0
any
cadets-juniors
11-17
seniors
18-35

MALE 6
6
any
FEMALE 0
any
MALE 4
4
any
FEMALE 4
4
any
juniors
15-17
seniors
18-35

MALE 0
any
FEMALE 0
any
MALE 4
4
any
FEMALE 0
any
Seniors
18-60
Juniors
15-17
Cadets 2
12-14
Cadets 1
10-11
Bērni 2
9-10
Children
7-9

MALE 0
-57
-63
-70
-78
-85
85+
FEMALE 0
-50
-56
-62
-68
-75
75+
MALE 5
-50
-56
5
-62
-68
-75
75+
FEMALE 0
-45
-50
-55
-60
-65
65+
MALE 2
-36
-42
-48
2
-54
-60
60+
FEMALE 4
-30
-36
-42
2
-48
-54
2
54+
MALE 6
-30
3
-36
-42
3
-48
-54
54+
FEMALE 2
-24
-30
-36
2
-42
-48
48+
MALE 26
8
-26
7
-30
3
-34
4
-38
-42
4
42+
FEMALE 5
-24
3
-28
-32
-36
-40
2
40+
MALE 29
4
-22
10
-26
8
-30
4
-34
3
-38
38+
FEMALE 6
-20
-24
-28
3
-32
3
-36
36+
Seniors
18-60
Juniors
15-17
Cadets 2
12-14
Cadets 1
10-11
Bērni 2
9-10
Children
7-9

MALE 0
-57
-63
-70
-78
-85
85+
FEMALE 0
-50
-56
-62
-68
-75
75+
MALE 0
-50
-56
-62
-68
-75
75+
FEMALE 4
-45
-50
-55
-60
-65
4
65+
MALE 6
-36
-42
3
-48
-54
3
-60
60+
FEMALE 0
-30
-36
-42
-48
-54
54+
MALE 21
-30
4
-36
8
-42
3
-48
3
-54
3
54+
FEMALE 3
-24
-30
-36
3
-42
-48
48+
MALE 49
2
-26
14
-30
16
-34
9
-38
3
-42
5
42+
FEMALE 9
-24
-28
-32
3
-36
6
-40
40+
MALE 31
-22
7
-26
11
-30
6
-34
3
-38
4
38+
FEMALE 8
-20
-24
5
-28
-32
3
-36
36+
Seniors
18-60
Juniors
15-17
Cadets 2
12-14
Cadets 1
10-11
Bērni 2
9-10
Children
7-9

MALE 19
-57
4
-63
5
-70
5
-78
5
-85
85+
FEMALE 6
2
-50
4
-56
-62
-68
-75
75+
MALE 19
-50
6
-56
3
-62
5
-68
3
-75
2
75+
FEMALE 0
-45
-50
-55
-60
-65
65+
MALE 18
-36
-42
5
-48
6
-54
3
-60
4
60+
FEMALE 12
-30
3
-36
2
-42
-48
3
-54
4
54+
MALE 33
3
-30
8
-36
9
-42
4
-48
5
-54
4
54+
FEMALE 7
-24
2
-30
-36
5
-42
-48
48+
MALE 33
3
-26
7
-30
16
-34
-38
4
-42
3
42+
FEMALE 1
-24
-28
-32
1
-36
-40
40+
MALE 0
-22
-26
-30
-34
-38
38+
FEMALE 2
-20
-24
2
-28
-32
-36
36+
Seniors
18-60
Juniors
15-17
Cadets 2
12-14
Cadets 1
10-11
Bērni 2
9-10
Children
7-9

MALE 4
-57
-63
4
-70
-78
-85
85+
FEMALE 0
-50
-56
-62
-68
-75
75+
MALE 12
-50
4
-56
6
-62
2
-68
-75
75+
FEMALE 0
-45
-50
-55
-60
-65
65+
MALE 21
-36
5
-42
3
-48
6
-54
3
-60
4
60+
FEMALE 0
-30
-36
-42
-48
-54
54+
MALE 0
-30
-36
-42
-48
-54
54+
FEMALE 0
-24
-30
-36
-42
-48
48+
MALE 0
-26
-30
-34
-38
-42
42+
FEMALE 0
-24
-28
-32
-36
-40
40+
MALE 0
-22
-26
-30
-34
-38
38+
FEMALE 0
-20
-24
-28
-32
-36
36+
Seniors
18-60
Juniors
15-17
Cadets 2
12-14
Cadets 1
10-11
Bērni 2
9-10
Children
7-9

MALE 7
-57
1
-63
5
-70
-78
1
-85
85+
FEMALE 4
-50
1
-56
-62
3
-68
-75
75+
MALE 3
-50
-56
-62
3
-68
-75
75+
FEMALE 2
-45
-50
2
-55
-60
-65
65+
MALE 0
-36
-42
-48
-54
-60
60+
FEMALE 0
-30
-36
-42
-48
-54
54+
MALE 0
-30
-36
-42
-48
-54
54+
FEMALE 0
-24
-30
-36
-42
-48
48+
MALE 0
-26
-30
-34
-38
-42
42+
FEMALE 0
-24
-28
-32
-36
-40
40+
MALE 0
-22
-26
-30
-34
-38
38+
FEMALE 0
-20
-24
-28
-32
-36
36+
children 1
7-8
children 2
9-10
cadets 1
11-12
cadets 2
13-14
juniors
15-17
seniors
18-35

MALE 16
16
any
FEMALE 3
3
any
MALE 19
19
any
FEMALE 5
5
any
MALE 12
12
any
FEMALE 6
6
any
MALE 5
5
any
FEMALE 2
2
any
MALE 5
5
any
FEMALE 1
1
any
MALE 1
1
any
FEMALE 2
2
any
children 1
7-8
children 2
9-10
cadets 1
11-12
cadets 2
13-14
juniors
15-17
seniors
18-35

MALE 2
2
any
FEMALE 2
2
any
MALE 16
16
any
FEMALE 3
3
any
MALE 16
16
any
FEMALE 3
3
any
MALE 16
16
any
FEMALE 4
4
any
MALE 12
12
any
FEMALE 3
3
any
MALE 7
7
any
FEMALE 3
3
any
children 1
7-8
children 2
9-10
cadets 1
11-12
cadets 2
13-14
juniors-seniors
15-35

MALE 21
21
any
FEMALE 5
5
any
MALE 25
25
any
FEMALE 10
10
any
MALE 17
17
any
FEMALE 6
6
any
MALE 4
4
any
FEMALE 0
any
MALE 3
3
any
FEMALE 2
2
any
children 1
7-8
children 2
9-10
cadets 1
11-12
cadets 2
13-14
juniors-seniors
15-35

MALE 13
13
any
FEMALE 3
3
any
MALE 10
10
any
FEMALE 5
5
any
MALE 12
12
any
FEMALE 4
4
any
MALE 3
3
any
FEMALE 0
any
MALE 2
2
any
FEMALE 1
1
any